Spokojenost s NDT službami

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. Pomůžete nám zkvalitnit námi poskytované služby

Za Jiří BRUS - BVD

Milan Korpas
manager jakosti

Vaše jméno, příjmení, funkce a firma
1

Jste spokojeni se zajištěním NDT služeb?

2

Vyhovuje Vám zavedený systém objednávání NDT služeb?

3

Je rychlost provedení NDT zkoušky dostatečná (doba od poptání do realizace)?

4

Jsou včas předány oficiální informace o výsledcích NDT zkoušek (protokoly o zkouškách)?

5

Jste spokojeni s reakcí techniků reprezentujících firmu při žádosti o jakékoliv změny, které se týkají NDT zkoušek?

6

Vyhovuje Vám jednání, chování a přístup techniků reprezentujících firmu?

7

Splňují technici požadavky externích přejímačů při případných přejímkách?

8

Jste dostatečně spokojeni s interpretací výsledků NDT zkoušek ze strany techniků?

9

Zde nám můžete sdělit Vaše připomínky nebo návrhy na zlepšení našich služeb v oblasti NDT

Pokud máte potíže s odesláním dotazníku, nebo chcete tento dotazník vyplnit manuálně, stáhněte si tento dotazník a vyplněný nám jej zašlete na e-mail:  bvdbrus [zavinac] bvd-ndt [tecka] cz.