Akreditovaná zkušební laboratoř

Dnes se neustále setkáváme s konstatováním, že firma XYZ má zaveden systém jakosti dle normy ISO 9000, ale vlastně nikdo ze zákazníků přesně neví, co si má pod tímto pojmem představit. Systém jakosti podle normy ISO 9000 může mít i prodavač novin, který má stánek na náměstí, nebo firma, která provádí úklid kancelářských prostor. Systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 specifikuje požadavky na dokumentaci, která je firmou vedena, stejně jako systém jakosti podle norem řady ISO 9000.

Jaký je tedy rozdíl mezi systémem jakosti podle normy ISO 9000 a systémem zkušební laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005?

Hlavní rozdíl mezi požadavky těcho norem spočívá v tom, že norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 stanovuje přísná pravidla na provádění zkoušek v akreditované laboratoři a stanovuje pravidelné intervaly pro provádění dozorových kontrol těchto zkoušek za účasti odborníků v jednotlivých oborech NDT.

Systém akreditované zkušební laboratoře mají tedy defektoskopické firmy, které chtějí svým zákazníkům nabízet na poli defektoskopie ty nejkvalitnější služby a nespokojí se pouze konstatováním, že mají personál, který je certifikován. Zákazník tedy získá komplexní službu v oboru NDT a zároveň má jistotu, že požadavky na provedení jednotlivých NDT úkonů již zkontroloval Český institut pro akreditaci, který je nejvyšším Národním akreditačním orgánem v ČR.